Mỹ nhân khiến Quan Vũ rung rinh nhưng bị Tào Tháo "hạ thủ"

by Admin

Dù không phải là người yêu mỹ nhân nhưng Quan Vân Trường cũng từng rung động trước mỹ nhân này.

Dù không phải là người yêu mỹ nhân nhưng Quan Vân Trường cũng từng rung động trước mỹ nhân này.

Quan Vũ (Quan Vân Trường) là danh tướng thời Tam Quốc. Ông là người có công lập nên nhà Thục Hán, với vị hoàng đế đầu tiên là Lưu Bị. Ít ai biết rằng, Quan Vũ từng từ chối rất nhiều người đẹp nhưng lại rung động trước Đỗ Thị – người phụ nữ không mấy nổi tiếng thời Tam Quốc.

Hình ảnh Quan Vũ trong “Tam Quốc diễn nghĩa”

Trong tác phẩm Tam Quốc Chí của La Quán Trung, tác giả đã xây dựng ba nhân vật xuất sắc nhất và gọi họ là “tam đại” gồm Tào Tháo, Quan Vũ vĩ đại và Gia Cát Lượng. tâm trí. Tuy nhiên, có một người phụ nữ “đau khổ” bị chồng ruồng bỏ khiến hai trong số “tam đại” này đánh nhau. Bà họ Đỗ, sử gọi là Đỗ Thị.

Mỹ nhân khiến Quan Vũ rung động nhưng bị Tào Tháo "hớt tay trên" - 1

Tạo hình Quan Vũ của Lục Thụ Minh.

Theo Sina cho biết, năm xưa ý tưởng ban đầu của La Quán Trung khi xây dựng nhân vật Quan Vũ không giống với hình tượng trong “Tam Quốc diễn nghĩa” được lưu truyền ngày nay. Khi Quan Vũ ở Tào Anh, Tào Tháo đã cố ý để ông và hai chị dâu ở chung phòng, đồng thời cố tình chỉ để lại một ngọn nến.

Nhà văn La Quán Trung xây dựng chi tiết như vậy vì vốn dĩ ông định viết một vài câu phú của Quan Vũ. Nhưng không ngờ viết chưa được bao lâu thì Quan Công đã xuất hiện trước mặt ông và kêu lên: “Ông trời thương xót! Trẫm trời sinh không gần đàn bà, cả đời trong sạch, sao có thể tùy ý bịa đặt! câu chuyện làm hoen ố danh tiếng của tôi?”

Khi đó, Quan Vũ tức giận giơ dao chém ngọn nến trên bàn thành hai mảnh rồi biến mất. La Quán Trung miễn cưỡng viết mãi mới thôi. Vì vậy, tác phẩm “Tam Quốc diễn nghĩa” rất hạn chế khai thác đời tư, chuyện tình cảm của Quan Vân Trường. Câu chuyện về sự rung động duy nhất của Quan Công được ghi lại trong “Tam Quốc Chí”.

Mỹ nhân khiến Quan Vũ rung động nhưng bị Tào Tháo "hớt tay trên" - 2

Quan Vũ trong “Tam Quốc diễn nghĩa” không tham vinh hoa phú quý, sắc đẹp của phụ nữ.

Trong tiểu thuyết “Tam Quốc Chí” có một đoạn đề cập đến việc Tào Tháo cố ý để Quan Vũ ở cùng phòng với hai chị dâu của mình. Tuy nhiên, Quan Vũ suốt đêm chỉ đứng ngoài cửa. Một lần khác, Tào Tháo cho Quan Vũ nhiều người đẹp hầu hạ, ông không mảy may rung động mà sai cả mỹ nhân vào phòng chăm sóc chị dâu. Vì vậy, trong mắt người đời sau, Quan Vũ hiện lên với hình ảnh một vị tướng không ham phú quý, sắc đẹp.

Phim Quan Vân Trường năm 2011 kể lại cuộc đời vô cùng ngắn ngủi của Quan Vũ do Chân Tử Đan thủ vai khi phải sống cùng Tào Tháo (Kương Văn) chờ ngày đoàn tụ với anh trai Lưu Bị và cha mình. Trương Phi. Để trả ơn Tào Tháo đã trọng đãi hai chị dâu và nhiều ân huệ khác, Quan Vũ đã chém đầu hai tướng thân tín của Viên Thiệu là Nhan Lương và Văn Sú để giải vây thành Bạch Mã. Nhận được tin Lưu Bị lưu lạc nơi đâu, liền hộ tống chị dâu Khởi Lan rời khỏi Tào Tháo, trải qua 5 chặng đường và chém 6 tướng.

“.insert Before(“#zplayer_81f621_ga_videoviewership”); if(document.getElementById(“link_ga_midpoint_zplayer_81f621”))){ // Gọi ga link qua iframe để theo dõi lỗi v_link_ga_videoviewership = “/ajax/ga_tong_tai_nguyen_video_pc_viewership=1426773&pc_viewership=14267 =midpoint document.”; getElementById(“link_ga_midpoint_zplayer_81f621″).innerHTML = ”; } } }); videozplayer_81f621.player.on(“content_third_ quarter”, function(){ // Gọi GA tải video if(v_videoviewership_log_zplayer_81f621){ // Tạo thẻ div để hủy liên kết GA $(“”).insert Before(“#zplayer_81f621_ga_videoviewership”); if(document.getElementById(“link_ga_third_zplayer_81f621”)){ // Gọi link ga qua iframe để theo dõi lỗi v_link_ga_videoviewership = “/ajax/nguyenship_tong_tai .php?id_news=1426704&id_cate =731&v_thiet_bi_ga=pc&metric=third_quý”; document.getElementById(“link_ga_third_zplayer_81f621″).innerHTML = ”; } } }); videozplayer_81f621.player.on(“content_complete”, function(){ GA là video oad if(v_videoviewership_log_zplay er_81f621){ // Tạo thẻ div để không liên kết GA $(“”).insert Before(“#zplayer_81f621_ga_videoviewership”); if(document.getElementById(“link_ga_complete_zplayer_81f621”)){ // Gọi link ga qua iframe để theo dõi lỗi v_link_ga_videoviewership = “/ajax/ga_tong_tai_nguyen_video_viewership.php?id_news=1426704&id_cate=731&v_thiet_bi_ga”=pc&metric=completega”;pc document.getElementById(” link_ga_complete_zplayer_81f621″).innerHTML = ”; } } }); videozplayer_81f621.player.on(“miniPlayerClosed”, function(){ // Gọi GA tải video if(v_videoviewership_log_zplayer_81f621){ // Tạo thẻ div để chứa link GA $( “”).insert Before(“#zplayer_81f621_ga_videoviewership”); if( document.getElementById(“link_ga_mini_close_zplayer_81f621”)){ // Gọi link ga qua iframe để theo dõi lỗi v_link_ga_videoviewership = “/ajax/ga_tong_tai_nguyen_video_viewership.php?id_news=1426704&id_cate=731&d_ga=thiet pc”; innerHTML = ”; } } }); // Hết 12-12-2018 trungcq XLCYCMHENG_33549_xu_ly_scroll_to_top var v_event_tracking_impression_prerollzplayer_81f621 = document.getElementById(“zplayer_81f621_ga_preroll”); // case trong đó mã lỗi của trình duyệt trả về videozplayer_81f621.player.on(“AE_impression”, function(name) { // Gọi GA để tải video if(v_event_tracking_impression_prerollzplayer_81f621){ // Tạo div để không liên kết GA $(” “.insert Before(” #zplayer_81f621_ga_preroll”); if(document.getElementById(“link_ga_tracking_impression_preroll_zplayer_81f621”))){ // Gọi link ga qua iframe để theo dõi lỗi v_link_ga_tracking_impression_preroll = “/ajax/ga_tong_preroll_nguyen =731”; document.getElementById(“link_ga_tracking_impression_preroll_zplayer_81f621″).innerHTML = ”; } } }); var v_event_tracking_click_prerollzplayer_81f621 = document.getElementById(“zplayer_81f621_ga_preroll”); // các trường hợp mã lỗi của trình duyệt trả về videozplayer_81f621.player.on(“AE_clicked”, function(name) { // Gọi GA tải video if(v_event_tracking_click_prerollzplayer_81f621){ // Tạo thẻ div để hủy liên kết GA $(” “.insert Before (“#zplayer_81f621_ga_preroll”); if(document.getElementById(“link_ga_tracking_click_preroll_zplayer_81f621”)){ // Calling link ga via iframe to track errors v_link_ga_tracking_click_preroll = “/ajax/ga_tong_preroll_catevrate_type_clickid_news_catevs_type67? =731”; document.getElementById(“link_ga_tracking_click_preroll_zplayer_81f621″). innerHTML = ”; } } }); var v_err_log_1zplayer_81f621 = document.getElementById(“zplayer_81f621_ga_error1”); // các trường hợp mã lỗi trình duyệt trả về videozplayer_81f621.player.on(“MEDIA_ERROR_1”, function (name) { // Gọi GA tới tải video if(v_err_log_1zplayer_81f621){ // Gọi ga link qua iframe để theo dõi lỗi v_link_ga_video_err = “/ajax/ga_tong_tai_nguyen_loi_load_video.php?id_news=1426704&ma_error=ERROR_1″; v_err_log_1 zplayer_81f621.innerHTML = ”; } }); var v_err_log_2zplayer_81f621 = document.getElementById(“zplayer_81f621_ga_error2”); videozplayer_81f621.player.on(“MEDIA_ERROR_2”, function (name) { // Gọi GA để tải video if(v_err_log_2zplayer_81f621){ // Gọi ga link qua iframe để theo dõi lỗi v_link_ga_video_err = “/ajax/ga_tong_tai_nguyen_error? ERROR_2″; v_err_log_2zplayer_81f621. innerHTML = ”; } }); var v_err_log_3zplayer_81f621 = document.getElementById(“zplayer_81f621_ga_error3”); videozplayer_81f621.player.on(“MEDIA_ERROR_3”, function (name) { // Gọi GA để tải video if(v_err_log_3zplayer_81f621){ // Gọi ga link qua iframe để theo dõi lỗi v_link_ga_video_err = “/ajax/ga_tong_tai_nguyen_error? ERROR_3″; v_err_log_3zplayer_81f621. innerHTML = ”; } }); var v_err_log_4zplayer_81f621 = document.getElementById(“zplayer_81f621_ga_error4”); videozplayer_81f621.player.on(“MEDIA_ERROR_4”, function (name) { // Gọi GA để tải video if(v_err_log_4zplayer_81f621){ // Gọi ga link qua iframe để theo dõi lỗi v_link_ga_video_err = “/ajax/ga_tong_tai_nguyen_error? ERROR_4″; v_err_log_4zplayer_81f621. innerHTML = ”; } }); var v_err_log_5zplayer_81f621 = document.getElementById(“zplayer_81f621_ga_error5”); videozplayer_81f621.player.on(“MEDIA_ERROR_5”, function (name) { // Gọi GA để tải video if(v_err_log_5zplayer_81f621){ // Gọi ga link qua iframe để theo dõi lỗi v_link_ga_video_err = “/ajax/ga_tong_tai_nguyen_error? ERROR_5″; v_err_log_5zplayer_81f621. innerHTML = ”; } }); videozplayer_81f621.player.on(“track_slow_playlist_next_1”, function(){ console.log(“track_slow_playlist_next_1”); $(“”).insert Before(“#zplayer_81f621_ga_media_slow_waiting”); var v_track_slow_getlist_next_1 = document_track_slow_getlist_next = document (v_track_slow_playlist_next_1 = document_track_slow_getlist_next = document (v_track_slow_playlist_next_1){Call_track_slow_playlist_next1){//f6zplayer1) liên kết ga qua iframe để theo dõi chậm var v_link_ga_slow_playlist_next_1 = “/ajax/ga_tong_tai_nguyen_video_slow_playlist_next.php?id_news=1426704&v_thiet_second_track_ga=pc;” videozplayer_81f621.player.on(“track_slow_playlist_next_2”, function(){ console.log(“track_next_2″playlist_); “”).insertBefore(“#zplayer_81f621_ga_media_slow_waiting”); var v_track_slow_getlist_next_12 = document_track_slow_getlist_next_2 = (v_track_slow_playlist_zplayer_81f6212){ // Call ga link via iframe to track slow var v_link_ga_slow_playlist_next_2 = “/ajax/ga_tong_tai_nguyen_video_slow_playlist_next.php?id_news=1426704&v_thiet_playlist_next_2”; videozplayer_81f621.player .on(“track_slow_playlist_next_3”, vui ction(){ console.log(“track_slow_playlist_next_3”); $(“”).insert Before(“#zplayer_81f621_ga_media_slow_waiting”); var v_track_slow_getlist_next_3low_getlist_next_3 (v_track_slow_playlist_zplayer_81f6213){ // Gọi ga link qua iframe để theo dõi chậm var v_link_ga_slow_playlist_next_3 = “/ajax/ga_tong_tai_nguyen_video_slow_playlist_next.php?id_news=1426704&v_thiet_3playlist_next”; videozplayer_81f621.player.on(“track_slow_playlist_next_4”, function(){ console.log(“track_slow_playlist_next_4”); $(“”).insert Before(“#zplayer_81f621_ga_media_slow_waiting”); var v_track_slow_getlist_next_4 = document_track_slow_getlist_next_4= (v_track_slow_playlist_24 = document_track_slow_getlist_next_4= (v_track_slow_playlist_24) gaplayerz link via iframe to track slow var v_link_ga_slow_playlist_next_4 = “/ajax/ga_tong_tai_nguyen_video_slow_playlist_next.php?id_news=1426704&v_thiet_playlist_next_4″;”/ajax/ga_tong_tai_nguyen_video_slow_playlist_next.php?id_news=1426704&v_thiet_second_listin=}4”; videozplayer_81f621.player.on(“track_slow_playlist_next_5”, function( ){ console.log(“track_slow_playlist_next_5”); $(“”).insert Before(“#zplayer_81f621_ga_media_slow_waiting”); var v_track_slow_getlist_next_5 = document_track_slow_getlist_next_5 = document (v_track_slow_playlist_zplayer_81f6215){ // Gọi ga liên kết qua iframe để theo dõi_next_next chậm var_link_s v_link_5 ajax/ga_tong_tai_nguyen_video_slow_playlist_next.php?id_news=142 6704&v_thiet_playlist_ next}”; videozplayer_81f621.player.on(“track_slow_playlist_next_6”, function(){ console.log(“track_slow_playlist_next_6”); $(“”).insert Before(“#zplayer_81f621_ga_media_slow_waiting”); var v_track_slow_getlist_nex16 = document_track_slow_getlist_nex16 = document (v_track_slow_playlist_nex16 = document_track_slow_getlist_nex16){Call liên kết ga qua iframe để theo dõi chậm var v_link_ga_slow_playlist_next_6 = “/ajax/ga_tong_tai_nguyen_video_slow_playlist_next.php?id_news=1426704&v_thiet_playlist_next_6”; videozplayer_81f621.player.on(“track_slow_playlist_next_7”, function(){ console.log(“track_slow”_”playlist_(“track_slow_playlist_next_7”, function(){ console.log(“track_slow”_”playlist_(“track_slow_playlist_next_7”) ).insertBefore(“#zplayer_81f621_ga_media_slow_waiting”); var v_track_slow_getlist_next_17 = document_track_slow_getlist_next_7 = (v_track_slow_playlist_zplayer_81f6217){ // Call ga link via iframe to track slow var v_link_ga_slow_playlist_next_7 = “/ajax/ga_tong_tai_nguyen_video_slow_playlist_next.php?id_news=1426704&v_thiet_playlist_next_7 = “/ajax/ga_tong_tai_nguyen_video_slow_playlist_next. php?id_news=142 6704&v_thiet_second_listga=7}”; videozplayer_81f621.player.on(“track_slow_playlist_next_8”, function(){ console.log(“track_slow_playlist_next_8”); $(“”).insert Before(“#zplayer_81f621_ga_media_slow_waiting”); var v_player_slow_getlist_next_8 = document_track_slow_getlist_next_8 = document (v_track_62_list_play8){callf8 ga link via iframe to track slow var v_link_ga_slow_playlist_next_8 = “/ajax/ga_tong_tai_nguyen_video_slow_playlist_next.php?id_news=1426704&v_thiet_playlist_next_8 = “/ajax/ga_tong_tai_nguyen_video_slow_playlist_next.php?id_news=1426704&v_thiet_second_listga=8}”; videozplayer_81f621.player.on(“track_slow_playlist_next_9”, function( ){ console.log(“track_slow_playlist_next_9”); $(“”).insert Before(“#zplayer_81f621_ga_media_slow_waiting”); var v_track_slow_getlist_next_19 = document_track_slow_getlist_next_9 = document (v_track_slow_playlist_zplayer_81f6219){ // Gọi liên kết ga qua iframe_slow_getlist_next_list chậm varslow_playlist ajax/ga_tong_tai_nguyen_video_slow_playlist_next .php?id_news=1426704&v_thiet_playlist_next_9 = “/ajax/ga_tong_tai_nguyen_video_slow_playlist_next.php?id_news=1426704&v_thiet_second_listga=}”; videozplayer_81f621.player.on(“track_slow_playlist_next_10”, function(){ console.log(“track_slow_playlist_next_10”); $(“”).insert Before(“#zplayer_81f621_ga_media_slow_waiting”); var v_player_slow_getlist_110zplayer = document_track_slow_getlist_110zplayer (v_list_ftrack_slow_play10){Call_list2zlow_play10){101} via iframe to track slow var v_link_ga_slow_playlist_next_10 = “/ajax/ga_tong_tai_nguyen_video_slow_playlist_next.php?id_news=1426704&v_thiet_playlist_next_10}”; videozplayer_81f621.player.on(“timeupdated”, function () { if(v_load_recommend_boxzplayer_81f621 && typeof(v_thoi_luong_hien_thi) != “undefined” && v_thoi_luong_hien_thi != “”){ try_current = video var v_player; v_time_current > 0){ if(v_time_current >= v_thoi_luong_hien_thi){ function getJsonRecomment(url,callback){ if(url == “”){ return “”; } dynamicIdLive = new Date().valueOf(); url = url+ dynamicIdLive; console.log(url); var xhr = new XMLHttpRequest(); // Nhận url xhr.open(“GET”, url, true); // Kiểu phản hồi xhr.res ponseType = “json”; xhr.timeout = 50000; // Đặt thời gian chờ thành 2 giây xhr.ontimeout = function () {console.log(“timeout”);} // Tải dữ liệu xhr.onload = function() { var status = xhr.status; nếu (trạng thái) == 200) { gọi lại (xhr.response); }else{ console.log(“B3: status != 200”); } }; xhr.send(); } if(typeof v_url_json_data_recomment != “undefined”){ getJsonRecomment(v_url_json_data_recomment,function(v_object_recomend){ if(typeof v_object_reco mend != “undefined” && parseInt(v_object_recomend.length) > 0){ var recomment_arr_video_ngay_hien_tai = _getStorageJson_rement_comment_video” ); var recomment_video_ngay_hom_qua_data_news_id = _getStorageJson24h(“recomment_video_ngay_hom_qua_data_news_id”); // Vòng lặp xóa video đang xem var arr_recomend_video = new Array(); var k=0; var v_so_luong_tin_hien_thi = parseInt(v_object_recomend[0][“c_tong_so_luong_thi]hien_thi = parseInt(v_object_recomend[0][“c_tong_so_luong_thi]hien_thi); for (j=0;j 0){ if(v_recomment_news_id== parseInt(v_object_recomend[j][“c_new_id”])){ continue; } if(typeof(recomment_arr_video_ngay_hien_tai) != “undefined” && recomment_arr_video_ngay_hien_tai.indexOf(parseInt(v_object_recomend [j][“c_new_id”])) >= 0){ continue; } if(typeof(recomment_video_ngay_hom_qua_data_news_id) != “undefined” && recomment_video_ngay_hom_qua_data_news_id.index Of(parseInt(v_object_recomend[j][“c_new_id”])) >= 0){ continue; } } arr_recomend_video[k] = v_object_recomend[j]; k++; if(k >= v_so_luong_tin_hien_thi){ break; } } var v_total_page_recommend =0; v_total_page_recommend = parseInt(Math.ceil(parseInt(arr_recomend_video.length)/parseInt(v_object_recomend[0][“c_number_items”]))); // Tao HTML video recommend arr_recomend_video[0][“c_tracking_onclick”] = “return send_ga_gtag(‘box_goi_y_ngoai_khung_play’, ‘chuyen_muc_731~~vi_tri_tin_999~~id_tin_1426704~~phien_ban_pc’,’eyJjYXRlZ29yeUlkXzI0aCI6IjczMSIsImxldmVsMV9jYXRlZ29yeUlkXzI0aCI6IjczMSIsInBhZ2VDYXRlZ29yeV8yNGgiOiJlbnRlcnRhaW5tZW50IiwiY29uZmlnSWRfMjRoIjoiMTQyNjcwNCIsImFydGljbGVJZF8yNGgiOiJudWxsIiwiZGV2aWNlXzI0aCI6InBjIiwiYWN0aW9uXzI0aCI6ImNsaWNrIn0=’, this, ”, ”) “; arr_recomend_video[0][“c_tracking_onload”] = “id_chuyen_muc_731_id_bai_viet_1426704_phien_ban_pc”; arr_recomend_video[0][“c_tracking_onload_gatag”] = “gtag(‘event’, ‘box_goi_y_outside_frame_play’,{categoryId_24h:’731′,pageCategory_24h:’entertainment’,action_24′:’device_24h’:’device_24h’24h’:’1426704 ‘ ấn tượng’});”; var v_html_recomend = tao_html_recommend_video_tu_object(arr_recomend_video,”zplayer_81f621″); // Nối HTML vào chuỗi if(v_html_recomend !=””){ // Nếu có video nổi bật if ($(“#vjs-marker-tableinfo-zplayer_81f621”).length) { $(“#vjs-marker-tableinfo – zplayer_81f621”).after(v_html_recomend); } other { if ($(“#zplayer_81f621_ga_preroll”).length) { $(“#zplayer_81f621_ga_preroll”).before(v_html_recomend); } } // Hiển thị slide if ($(“#box_recommend_zplayer_81f621”).length) { $(“#box_recommend_zplayer_81f621”).show(1000); setTimeout(function(){ create_slide_page_number_recommend_video_json(“swiper_recommend_v2018zplayer_81f621”, “swpier_container_zplayer_81f621″,”swiper_active_slide_zplayer_81f621”, “pagination-zplayer_81f621″,”wrapper_zplayer_81f621”,v_total_page_recommend, “swiper-slide slide_zplayer_81f621”, “prvVid_recommendzplayer_81f621”, “nxtVid_recommendzplayer_81f621”); $( “#box_recommend_zplayer_81f621”).css(“chiều cao”, “”); }, 900); } } } }); } v_load_recommend_boxzplayer_81f621 = false; } } }catch(e){ console.log([“Lỗi”, e]); } } }); videozplayer_81f621.player.on(“MEDIA_SLOW_WAITING”, function (evt, data) { //console.log(data.waitTime); var v_slow_waiting_zplayer_81f621 = document.getElementById(“zplayer_81f621_ga_media_slow_waiting_waiting”{ msgid_waiting6 s v_so_giay_load = parseInt(data.00) ); // Gọi ga link qua iframe để theo dõi chậm v_link_ga_slow = “/ajax/ga_tong_tai_nguyen_loi_media_slow.php?id_news=1426704&ma_slow=waiting&second_load=”+v_so_play1.low_load; ” //console.log(“listener MEDIA_SLOW_WAITING: “); } ); videozplayer_81f621.player.on(“MEDIA_SLOW_METADATA”, function (evt, data) { //console.log(data.waitTime); var v_slow_metadata_zplayer_81f621 = document.getElementById(“zplayer_81f621_ga_data_slow_reveal_metaz6″{_m21) s v_so_giay_load_metadata(sepadata. waitTime/1000); // Gọi ga link qua iframe để theo dõi lỗi v_link_ga_slow = “/ajax/ga_tong_tai_nguyen_loi_media_slow.php?id_news=1426704&ma_slow=metadata&second_load=”+load_so” //console.log(“listener MEDIA_SLOW_METADATA: “); }) ;videozp layer_81f621.player.on(‘onPrerollStart’, function(name){ //console.log(‘ON PREROLL START’); docGaPreroll_zplayer_81f621 = document.getElementById(‘zplayer_81f621_ga_preroll’); if(docGaPreroll_zplayer_81f621){ docGaPreroll_zplayer_81f621){ docGaPreroll_zplayer_81f621){ docGaPreroll_zplayer_81f621){ ; } /* bắt đầu 10/4/2017 TuyenNT xu_ly_gan_ga_video_theo_loai_giai_dau_frontend_pc */ /*event_ga_preroll_video_content*/ /* end 10/4/2017 TuyenNT xu_ly_gan_ga_video_theo_loai_giai_dau_frontend_pc */ , / }); /console.log(‘BẮT ĐẦU TRÊN LỚP’); docGaOverlay_zplayer_81f621 = document.getElementById(‘zplayer_81f621_ga_overlay’); if(docGaOverlay_zplayer_81f621){ docGaOverlay_zplayer_81f621.innerHTML = ”; } event_ga_overlay_video_content*/ /* end 10/4/2017 TuyenNT xu_ly_gan_ga_video_theo_type_giai_dau_frontend_pc */ });videozplayer_81f621.player.on(‘onPostRollStart’, function(name){ //console.log(‘ON P’) OSTROLL START’); docGaPostroll_zplayer_81f621 = document.getElementById(‘zplayer_81f621_ga_overlay’); if(docGaPostroll_zplayer_81f621){ docGaPostroll_zplayer_81f621.innerHTML = ”; } /* bắt đầu 10/4/2017 TuyenNT xu_ly_gan_ga_video_theo_loai_giai_dau_frontend_pc */ /*sự kiện_ga_postroll_video_content*/ /* kết thúc 10/4/2017 TuyenNT xu_ly_gan_ga_video_theo_loai_giai_dau_frontend_pc */ }); videozplayer_81f621.player.on([ “play”, “đang phát”, “adstart”, “ad Playing”, ], function (evt, data) { if (typeof stop_video_news_live == “function”){ stop_video_news_live(“___”); } }); videozplayer_81f621.player.on(“onStop”, function(name) { //console.log(“listener onStop: “); }); } videoAdsInitzplayer_81f621 = true; } // Trạm tải video luôn chạy var docLoadPage = document.getElementById(‘zplayer_81f621_content_ga’);docLoadPage.innerHTML= ”; function inViewport( element ){ // Lấy vị trí phần tử so với viewport var bb = element.getBoundingClientRect(); // Kiểm tra xem phần tử có nằm ngoài khung nhìn không // Sau đó đảo ngược giá trị trả về vì bạn muốn biết giá trị ngược lại !(bb.top > innerHeight || bb.bottom

 

Tin tức liên quan