Trang chủ Âm nhạc Hoàng Thùy Linh, MONO áp đảo đề cử Làn sóng xanh 2022