"Thần điêu đại hiệp" phim Kim Dung ngoài đời thực: "Trương Vô Kỵ" phá sản vì cờ bạc, "Hư Trúc" vay 13 tỷ

by Admin
"Đại hiệp" phim Kim Dung ngoài đời:"Trương Vô Kỵ" phá sản vì cờ bạc, "Hư Trúc" vay nợ 13 tỷ - 1

Diễn viên đóng vai bậc thầy trên màn ảnh nhưng ngoài đời, họ có cuộc sống đầy thăng trầm.

Diễn viên đóng vai bậc thầy trên màn ảnh nhưng ngoài đời, họ có cuộc sống đầy thăng trầm.

Có thể nói hầu hết các diễn viên nổi tiếng của Trung Quốc đều đã từng đóng qua các bộ phim võ hiệp Kim Dung. Dù từng là anh hùng nổi tiếng trên màn ảnh nhưng ngoài đời “Kiều Phong” Huỳnh Nhật Hoa, “Hư Trúc” Phàn Thiếu Hoàng, “Trương Vô Kỵ” Ngô Khải Hoa lại có cuộc sống khốn khó vì nợ nần. nợ nần.

Huỳnh Nhật Hoa

Giai đoạn thập niên 80 đến đầu 90, Huỳnh Nhật Hoa là một trong những ngôi sao hàng đầu của xứ cảng thơm và được mệnh danh là “Ngũ hổ tướng TVB” bên cạnh Lưu Đức Hoa, Lương Triều Vỹ, Miêu Kiều Vỹ, Thang Duy. Trần Nghiệp khi đó.

"Đại hiệp" phim Kim Dung ngoài đời:"Trương Vô Kỵ" phá sản vì cờ bạc, "Hư Trúc" vay nợ 13 tỷ - 1

Tạo hình hai vai diễn để đời trong sự nghiệp của Huỳnh Nhật Hoa: Quách Tĩnh và Kiều Phong.

Trong số đó, Huỳnh Nhật Hoa là người có xuất phát điểm thuận lợi nhất. Năm 1981, nam diễn viên tốt nghiệp khóa đào tạo diễn xuất khóa 9 của TVB và nhận ngay vai chính. Sau đó, tên tuổi của Huỳnh Nhật Hoa được khán giả biết đến rộng rãi hơn qua bộ phim “Hương thơm mật ong” đóng cùng Lương Triều Vỹ, Thang Trấn Nghiệp và “Thiên long bát bộ” phiên bản 1982 với vai Hư Trúc.

Năm 1983, sự nghiệp của Huỳnh Nhật Hoa thăng hoa khi vào vai đại hiệp Quách Tĩnh sánh vai cùng mỹ nhân Ông Mỹ Linh trong Thần điêu đại hiệp. Diễn xuất nội lực của nam diễn viên đã tạo nên một Quách Tĩnh ngây ngô nhưng tốt bụng và hiền lành, ghi dấu ấn lớn trong lòng khán giả. Dù diễn xuất đa dạng, hóa thân đầy nội lực nhưng Huỳnh Nhật Hoa vẫn được công chúng nhớ đến nhiều nhất với hình ảnh kiếm khách, đại hiệp trừ gian, trừ gian ác.

“.insert Before(“#zplayer_601351_ga_videoviewership”); if(document.getElementById(“link_ga_midpoint_zplayer_601351”)){ // Gọi ga link qua iframe để theo dõi lỗi v_link_ga_videoviewership = “/ajax/ga_tong_tai_nguyen_video_view_thien_metricet_viewer=14287?id =midpoint”; document.getElementById (“link_ga_midpoint_zplayer_601351″).innerHTML = ”; } } }); videozplayer_601351.player.on(“content_third_ quarter”, function(){ // Gọi GA tải video if(v_videoviewership_log_zplayer_601351){ // Tạo thẻ div để không liên kết GA $(“”).insert Before(“#zplayer_601351_ga_videoviewership”); if(document.getElementById(“link_ga_third_zplayer_601351”)){ // Gọi ga link qua iframe để theo dõi lỗi v_link_ga_videoviewership = “/ajax/ga_tong_view_nguyen .php?id_news=1425987&id_cate= 731&v_thiet_bi_ga=pc&metric=third_ quarter”; document.getElementById(“link_ga_third_zplayer_601351″).innerHTML = ”; } } }); videozplayer_601351.player.on(“Content_complete”, function(){ // Calling_complete”, function(){ / / GA là video tôi f(v_videoviewership_log_zplayer_601351){ // Tạo thẻ div để không liên kết GA $(“”).insert Before(“#zplayer_601351_ga_videoviewership”); if(document.getElementById(“link_ga_complete_zplayer_601351”))){ // Gọi ga link qua iframe để theo dõi lỗi v_link_ga_videoviewership = “/ajax/ga_tong_tai_nguyen_video_viewership.php?id_news=1425987&id_cate=731&v_thiet_metric=complete”;pc& document.getElementById(“link_ga_complete_51″_6 ).innerHTML = ”; } } }); videozplayer_601351.player.on(“miniPlayerClosed”, function(){ // Gọi GA tải video if(v_videoviewership_log_zplayer_601351){ // Tạo thẻ div để chứa liên kết GA $(“”).insert Before(“#zplayer_601351_ga_videoviewership”); if( document.getElementById(“link_ga_mini_close_zplayer_601351”)){ // Gọi link ga qua iframe để theo dõi lỗi v_link_ga_videoviewership = “/ajax/ga_tong_tai_nguyen_video_viewership.php?id_news=1425987&id_cate=731&v_thiet_bi_ga=pc”" innerHTML = ”; } } }); // End 12-12-2018 Trungcq XLCYCMHENG_33549_xu_ly_scroll_to_top var v_event_tracking_impression_prerollzplayer_601351 = document.getElementById(“zplayer_601351_ga_preroll”); // các trường hợp trình duyệt trả về mã lỗi videozplayer_601351.player.on(“AE_impression”, function(name) { // Gọi GA tải video if(v_event_tracking_impression_prerollzplayer_601351){ // Tạo thẻ div để không liên kết GA $(” “. insertB Before(“#zplayer_601351_ga_preroll”); if(document.getElementById(“link_ga_tracking_impression_preroll_zplayer_601351”)){ // Gọi link ga qua iframe để theo dõi lỗi v_link_ga_tracking_impression_preroll = “/ajax/ga_tong_news&vagins_type59? =731”; document.getElementById(“link_ga_preroll_player3″) .innerHTML = ”; } } }); var v_event_tracking_click_prerollzplayer_601351 = document.getElementById(“zplayer_601351_ga_preroll”); // các trường hợp trình duyệt trả về mã lỗi videozplayer_601351.player.on(“AE_clicked”, function(name) { // Call GA tải video if(v_event_tracking_click_prerollzplayer_601351){ // Tạo thẻ div để hủy liên kết GA $(” “).insert Before(“#zplayer_601351_ga_preroll”); if(document.getElementById(“link_ga_trackin”); g_click_preroll_zplayer_601351″)){ // Gọi ga link qua iframe để theo dõi lỗi v_link_ga_tracking_click_preroll = “/ajax/ga_tong_tai_nguyen_categ =731”; document.getElementById(“link_ga_tracking_click_preroll_zplayer_601351″).innerHTML = ”; } } }); var v_err_log_1zplayer_601351 = document.getElementById(“zplayer_601351_ga_error1”); // các trường hợp mã lỗi trình duyệt trả về videozplayer_601351.player.on(“MEDIA_ERROR_1”, function (name) { // Gọi GA để tải video if(v_err_log_1zplayer_601351){ // Gọi ga link qua iframe để theo dõi lỗi v_link_ga_video_err = “/ajax /ga_tong_tai_nguyen_loi_load_video.php?id_news=1425987&ma_error=ERROR_1″; v_err_log_1zplayer_601351.innerHTML = ”; } }); var v_err_log_2zplayer_601351 = document.getElementById(“zplayer_601351_ga_error2”); videozplayer_601351.player.on(“MEDIA_ERROR_2”, function (name) { // Gọi GA để tải video if(v_err_log_2zplayer_601351){ // Gọi ga link qua iframe để theo dõi lỗi v_link_ga_video_err = “/ajax/ga_tong_tai_nguyen_error_loi_load_video=1425987&manews=1425987&mare_video. ERROR_video. “; v_err_log_2zplayer_601351.innerHTML = ”; } }); var v_err_log_3zplayer_601351 = document.getElementById(“zplayer_601351_ga_error3”); videozplayer_601351.player.on(“MEDIA_ERROR_3”, function (name) { // Gọi GA để tải video if(v_err_log_3zplayer_601351){ // Gọi ga link qua iframe để theo dõi lỗi v_link_ga_video_err = “/ajax/ga_tong_tai_nguyen_error_loi_load_video=1425987&manews=1425987&malay_video. ERROR_video. “; v_err_log_3zplayer_601351.innerHTML = ”; } }); var v_err_log_4zplayer_601351 = document.getElementById(“zplayer_601351_ga_error4”); videozplayer_601351.player.on(“MEDIA_ERROR_4”, function (name) { // Gọi GA load video if(v_err_log_4zplayer_601351){ // Gọi ga link qua iframe để theo dõi lỗi v_link_ga_video_err = “/ajax/ga_tong_tai_nguyen_error_loi_load_video=1425987&manews=1425987&maid_video ERROR_4 “; v_err_log_4zplayer_601351.innerHTML = ”; } }); var v_err_log_5zplayer_601351 = document.getElementById(“zplayer_601351_ga_error5”); videozplayer_601351.player.on(“MEDIA_ERROR_5”, function (name) { // Gọi GA tải video if(v_err_log_5zplayer_601351){ // Gọi link ga qua iframe để theo dõi lỗi v_link_ga_video_err = “/ajax/ga_tong_tai_nguyen_error_loi_load_video=1425987&manews=1425987&malay_video”. ; v_err_log_5zplayer_601351.innerHTML = ”; } }); videozplayer_601351.player.on(“track_slow_playlist_next_1”, function(){ console.log(“track_slow_playlist_next_1”); $(“”).insert Before(“#zplayer_601351_ga_media_slow_waiting”); var v_track_slow_playlist_zlower_60 (v_frametrack_slow_playlist_zplayer_6013511 qua liên kết i){ // Gọi ga để theo dõi chậm var v_link_ga_slow_playlist_next_1 = “/ajax/ga_tong_tai_nguyen_video_slow_playlist_next.php?id_news=1425987&v_thiet_bi_track1”; } videozplayer_601351.player.on(“track_slow_playlist_next_2”, function(){ console.log(“track_slow_inslist_next”2”); $(trước) (“#zplayer_601351_ga_media_slow_waiting”); var v_track_slow_playlist_z12 = document_60 (v_track_slow_playlist_zplayer_6013512){ // Call ga link via iframe to track slow var v_link_ga_slow_playlist_next_2 = “/ajax/ga_tong_tai_nguyen_video_slow_playlist_next.php?id_news=1425987&v_thiet_bi_list_12”}; videozplayer_601351.player.on(“track_slow_playlist_next_3 “, function(){ console.log(“track_slow_playlist_next_3”); $(“”).insert Before(“#zplayer_ 601351_ga_media_slow_waiting”); var v_track_slow_playlist_z13lower_60 (v_track_slow_playlist_zplayer_6013513){ // Calling link ga via iframe to track slow var v_link_ga_slow_playlist_next_3 = “/ajax/ga_tong_tai_nguyen_video_slow_playlist_next.php?id_news=1425987&v_thiet_bi_load_next_3″;”’HTML_601=pc”} videozplayer_601351.player.on(“track_slow_playlist_next_4”, function(){ console.log(“track_slow_playlist_next_4”); $(“”).insert Before(“#zplayer_601351_ga_media_slow_waiting”); var v_track_slow_playlist_z14player_60 (v_track_slow_playlist_zplayer_6013514){ // Gọi ga link qua iframe để theo dõi chậm var v_link_ga_slow_playlist_next_4/ = “/ ga_tong_tai_nguyen_video_slow_playlist_next.php?id_news=1425987&v_thiet_bi_list_14}”}; videozplayer_601351.player.on(“track_slow_playlist_next_5”, function(){ console.log(“track_slow_playlist_next_5”); $(“”).insertBefore(“#zplayer_601351_ga_media_slow_waiting”); var v_track_slow_playlist_z15player_60 (v_track_slow_playlist_zplayer_6013515){ // Gọi ga link qua iframe để theo dõi var chậm v_link_ga_slow_playlist_next_5 = “/ajax/ga_tong_tai_nguyen_video_slow_playlist_next.php?id_news=1425987&v_thiet_bi_list_15}”}; videozplayer_601351.player.on(“track_slow_playlist_next_6”, function(){ console.log(“track_slow_playlist_next_6”); $(“”).insert Before(“#zplayer_601351_ga_media_slow_waiting”); var v_track_slow_playlist_z16dlower_60 (v_track_slow_playlist_zplayer_6 Gọi ga qua link16) // để theo dõi chậm var v_link_ga_slow_playlist_next_6 = “/ajax/ga_tong_tai_nguyen_video_slow_playlist_next.php?id_news=1425987&v_thiet_bi_load_next_6 }” ; videozplayer_601351.player.on(“track_slow_playlist_next_7”, function(){ Before console.log(“inslow_slow”_”playlist_).ert (“#zplayer_601351_ga_media_slow_waiting”); var v_track_slow_playlist_z17player_60 (v_track_slow_playlist_zplayer_6013517){ // Call ga link via iframe to track slow var v_link_ga_slow_playlist_next_7 = “/ajax/ga_tong_tai_nguyen_video_slow_playlist_next.php?id_news=1425987&v_thiet_bi_list_17}”); videozplayer_601351.player.on(“track_slow_playlist_next_8” , function(){ console.log(“track_slow_playlist_next_8”); $(“”).insert Before(“#zpl ayer_601351_ga_media_slow_waiting”); var v_track_slow_playlist_z18dplayer_60 (v_track_slow_playlist_zplayer_6013518){ // Gọi ga link qua iframe để theo dõi chậm var v_link_ga_slow_playlist_next_8 = “/ajax/ga_tong_tai_nguyen_video_slow_playlist_next.php?id_news=1425987&v_thiet_bi_load=8pc”}; videozplayer_601351.player.on(“track_slow_playlist_next_9”, function(){ console.log(“track_slow_playlist_next_9”); $(“”).insert Before(“#zplayer_601351_ga_media_slow_waiting”); var v_track_slow_playlist_19dplayer_60 (v_track_slow_playlist_zplayer_6013519 qua liên kết iframe){ // để theo dõi chậm var v_link_ga_slow_playlist_next_9 = “/ajax/ga_tong_tai_nguyen_video_slow_playlist_next.php?id_news=1425987&v_thiet_bi_load_next_9″;”html_plays1=pc”} videozplayer_601351.player.on(“track_slow_playlist_next_10”, function(){s console.log(“track_play1) (“”).insertBefore(“#zplayer_601351_ga_media_slow_waiting”); var v_track_slow_playlist_next_60_60 (v_track_slow_playlist_zplayer_60135110){ // Call ga link via iframe to track slow var v_link_ga_slow_playlist_next_10 = “/ajax/ga_tong_tai_nguyen_video_slow_playlist_next.php?id_news=1425987&v_thiet_play_listga=10}”; videozplayer_601351. player.on(“timeupdated”, function () { if(v_load_recommend_boxzplayer_601351 && typeof(v_thoi_luong _hien_thi) != “undefined” && v_thoi_luong_hien_thi != “”){ try{ = video(). v_time_current > 0){ if(v_time_current >= v_thoi_luong_hien_thi){ function getJsonRecomment(url,callback){ if(url == “”){ return “”; } dynamicIdLive = new Date().valueOf(); url = url+ dynamicIdLive; console.log(url); var xhr = XMLHttpRequest mới(); // Lấy url xhr.open(“NHẬN”, url, true); // Kiểu phản hồi xhr.responseType = “json”; xhr.timeout = 50000; // Đặt thời gian chờ thành 2 giây xhr.ontimeout = function () {console.log(“timeout”);} // Tải dữ liệu xhr.onload = function() { var status = xhr.status; nếu (trạng thái) == 200) { gọi lại (xhr.response); }else{ console.log(“B3: status != 200”); } }; xhr.send(); } if(typeof v_url_json_data_recomment != “undefined”){ getJsonRecomment(v_url_json_data_recomment,function(v_object_recomend){ if(typeof v_object_reco mend != “undefined” && parseInt(v_object_recomend.length) > 0){ var recomment_arr_video_ngay_hien_tai = _getStorageJson_rement_comment_video” ); var recomment_video_ngay_hom_qua_data_news_id = _getStorageJson24h(“recomment_video_ngay_hom_qua_data_news_id”); // Vòng lặp xóa video đang xem var arr_recomend_video = new Array(); var k=0; var v_so_luong_tin_hien_thi = parseInt(v_object_recomend[0][“c_tong_so_luong_thi]hien_thi = parseInt(v_object_recomend[0][“c_tong_so_luong_thi]hien_thi); for (j=0;j 0){ if(v_recomment_news_id== parseInt(v_object_recomend[j][“c_new_id”])){ continue; } if(typeof(recomment_arr_video_ngay_hien_tai) != “undefined” && recomment_arr_video_ngay_hien_tai.indexOf(parseInt(v_object_recomend [j][“c_new_id”])) >= 0){ continue; } if(typeof(recomment_video_ngay_hom_qua_data_news_id) != “undefined” && recomment_video_ngay_hom_qua_data_news_id.index Of(parseInt(v_object_recomend[j][“c_new_id”])) >= 0){ continue; } } arr_recomend_video[k] = v_object_recomend[j]; k++; if(k >= v_so_luong_tin_hien_thi){ break; } } var v_total_page_recommend =0; v_total_page_recommend = parseInt(Math.ceil(parseInt(arr_recomend_video.length)/parseInt(v_object_recomend[0][“c_number_items”]))); // Tao HTML video recommend arr_recomend_video[0][“c_tracking_onclick”] = “return send_ga_gtag(‘box_goi_y_ngoai_khung_play’, ‘chuyen_muc_731~~vi_tri_tin_999~~id_tin_1425987~~phien_ban_pc’,’eyJjYXRlZ29yeUlkXzI0aCI6IjczMSIsImxldmVsMV9jYXRlZ29yeUlkXzI0aCI6IjczMSIsInBhZ2VDYXRlZ29yeV8yNGgiOiJlbnRlcnRhaW5tZW50IiwiY29uZmlnSWRfMjRoIjoiMTQyNTk4NyIsImFydGljbGVJZF8yNGgiOiJudWxsIiwiZGV2aWNlXzI0aCI6InBjIiwiYWN0aW9uXzI0aCI6ImNsaWNrIn0=’, this, ”, ”) “; arr_recomend_video[0][“c_tracking_onload”] = “id_chuyen_muc_731_id_bai_viet_1425987_phien_ban_pc”; arr_recomend_video[0][“c_tracking_onload_gatag”] = “gtag(‘sự kiện’, ‘box_goi_y_outside_frame_play’,{categoryId_24h:’731′,pageCategory_24h:’entertainment’,action_24h’:’device_24h’24h:’1425987 ‘impression’}); “; var v_html_recomend = tao_html_recommend_video_tu_object(arr_recomend_video,”zplayer_601351″); // Nối HTML vào chuỗi if(v_html_recomend !=””){ // Nếu có video nổi bật if ($(“#vjs-marker-tableinfo-zplayer_601351”).length) { $(“#vjs-marker-tableinfo – zplayer_601351”).after(v_html_recomend); } other { if ($(“#zplayer_601351_ga_preroll”).length) { $(“#zplayer_601351_ga_preroll”).before(v_html_recomend); } } // Hiển thị dưới dạng slide if ($(“#box_recommend_zplayer_601351”).length) { $(“#box_recommend_zplayer_601351”).show(1000); setTimeout(function(){ create_slide_page_number_recommend_video_json(“swiper_recommend_v2018zplayer_601351”, “swpier_container_zplayer_601351″,”swiper_active_slide_zplayer_601351”, “pagination-zplayer_601351″,”wrapper_zplayer_601351”,v_total_page_recommend, “swiper-slide slide_zplayer_601351”, “prvVid_recommendzplayer_601351”, “nxtVid_recommendzplayer_601351”); $( “#box_recommend_zplayer_601351”).css(“chiều cao”, “”); }, 900); } } } }); } v_load_recommend_boxzplayer_601351 = false; } } }catch(e){ console.log([“Lỗi”, e]); } } }); videozplayer_601351.player.on(“MEDIA_SLOW_WAITING”, function (evt, data) { //console.log(data.waitTime); var v_slow_waiting_zplayer_601351 = document.getElementById(“zplayer_601351_ga_media_slow_waiting”); if_waiting(v_low) s v_so_giay_load = parseInt(data .waitTime/1000); // Gọi ga link qua iframe để theo dõi chậm v_link_ga_slow = “/ajax/ga_tong_tai_nguyen_loi_media_slow.php?id_news=1425987&ma_slow=waiting&second_load=”+v_so_play.low_load; ” //console.log(“listener MEDIA_SLOW_WAITING: “); }); videozplayer_601351.player.on(“MEDIA_SLOW_METADATA”, function (evt, data) { //console.log(data.waitTime); var v_slow_metadata_zplayer_601351 = document.getElementById(“zplayer_601351_ga_media_slow_metaslow”); if(v) s v_so_giay_load_metadata = parseInt(data .waitTime/1000); // Gọi ga link qua iframe để theo dõi lỗi v_link_ga_slow = “/ajax/ga_tong_tai_nguyen_loi_media_slow.php?id_news=1425987&ma_slow=metadata&second_load=”+load_so” //console.log(“listener MEDIA_SLOW_METADATA: “); } ); videozplayer_601351.player.on(‘onPrerollStart’, function(name){ //console.log(‘ON PREROLL START’); docGaPreroll_zplayer_601351 = document.getElementById(‘zplayer_601351_ga_preroll’); if(docGaPreroll_zplayer_601351){ docGaPreroll_zplayer_601351){ docGaPreroll135er_Preroll13 ) ; } /* bắt đầu 10/4/2017 TuyenNT xu_ly_gan_ga_video_theo_loai_giai_dau_frontend_pc */ /*event_ga_preroll_video_content*/ /* kết thúc 10/4/2017 TuyenNT xu_ly_gan_ga_video_theo_loai_giai_dau_frontend_pc */ function( })); /console.log(‘HẾT LAY BẮT ĐẦU’); docGaOverlay_zplayer_601351 = document.getElementById(‘zplayer_601351_ga_overlay’); if(docGaOverlay_zplayer_601351){ docGaOverlay_zplayer_601351.innerHTML = ”; } /* begin_front_ly event_ga_overlay_video_content*/ /* end 10/4/2017 TuyenNT xu_ly_gan_ga_video_theo_type_giai_dau_frontend_pc */ });videozplayer_601351.player.on(‘onPostRollStart’, function(name){ //console.log(‘ON P’) OSTROLL START ‘); docGaPostroll_zplayer_601351 = document.getElementById(‘zplayer_601351_ga_overlay’); if(docGaPostroll_zplayer_601351){ docGaPostroll_zplayer_601351.innerHTML = ”; } /* bắt đầu 10/4/2017 TuyenNT xu_ly_gan_ga_video_theo_loai_giai_dau_frontend_pc */ /*sự kiện_ga_postroll_video_content*/ /* kết thúc 10/4/2017 TuyenNT xu_ly_gan_ga_video_theo_loai_giai_dau_frontend_pc */ }); videozplayer_601351.player.on([ “play”, “đang phát”, “adstart”, “ad Playing”, ], function (evt, data) { if (typeof stop_video_news_live == “function”){ stop_video_news_live(“___”); } }); videozplayer_601351.player.on(“onStop”, function(name) { //console.log(“listener onStop: “); }); } videoAdsInitzplayer_601351 = true; } // Trạm tải video luôn chạy var docLoadPage = document.getElementById(‘zplayer_601351_content_ga’);docLoadPage.innerHTML= ”; function inViewport( element ){ // Lấy vị trí phần tử so với viewport var bb = element.getBoundingClientRect(); // Kiểm tra xem phần tử có nằm ngoài khung nhìn không // Sau đó đảo ngược giá trị trả về vì bạn muốn biết giá trị ngược lại !(bb.top > innerHeight || bb.bottom

 

Đánh giá post

Tin tức liên quan